Contact Us

Latest News


Tariffs for 2022

Half Day: R 2 100.

Full Day: R 2 300.

Family of 2 children: R 4 300.

school hours

Halfdag 06:00 – 13:30.

Voldag 06:00 – 18:00.  More…

Pret aktiwiteite by die skool / Fun activities at the school

Konsert / Consert

Ouma en oupa dae / Grand parents days

Kunswedstryd / Eistedford

Instappies bv. Diere dae. / Outings at school i.e. Animal Days.

Atletiek dag / Athletics day

.facebook_1416488805216_resized

En vele meer / and much more

. More…

Smartieland Nursery school / Kleuterskool

PROGRAMME WRITTEN BY AN OCCUPATIONAL THERAPIST AND A PROFESSOR IN EDUCATION

Tweetalige Kleuterskool in Kemptonpark en Edleen. Kemptonpark het geopen in Januarie 2012 en Edleen op 1 September 2012. Eienaars is ‘n afgetrede Professor in Opvoedkunde, ‘n Arbeidsterapeut en ‘n besigheidsman. Individuele aandag, klein klassies en stimulasie word voorsien volgens u kind se unieke behoeftes. Om meer uit te vind oor Smartieland Edleen kliek op Edleen.

Bilingual Nursery school in Kemptonpark and in Edleen. The School in Kemptonpark opened in January 2012 and the school in Edleen on 1 September 2012. Owners are a retired professor in Education, an Occupational Therapist and a businessman. Individual attention, small classes and stimulation given according to your child’s unique needs. To find out more about Smartieland Edleen, click on Edleen. Read more…

Sien meer van ons foto’s en aktiwiteite op ons facebook bladsy / See more photos and activities on our facebook page.

imagesPZEPNC76

VALUES:

We are a Christian School and our values, discipline and curriculum is based on that. It is our aim that your little one develops a love for the Lord from this young age and that he/she will learn to accept and respect Him as their main teacher.

WAARDES

Ons is ‘n Christelike skool en ons waardes en kurrikulum is daarop gebasseer. Dit is ons doelwit dat u kleinding van jongs af ‘n liefde vir die Here ontwikkel en dat hy/sy Hom as hulle hoof leermeester sal aanvaar en respekteer.

Close to Hoërskool Kempton in Kempton Park. For more information please contact:

Louise Stadler 082 6070 145 or

Tienie Stadler 083 3209 422

E-mail: mjstadler@mweb.co.za

Read more…

Sport


20150519_101936

Kinders leer balvaardighede, koordinasie en balans.

Children learn ball skills, coordination and balance.

 Read More

Perde-interaksie /Horse interaction


Kinders leer n liefde vir perde en die natuur. Motoriese oefeninge word op die perd gedoen.

We teach the children a love for horses and nature. Motoric excercises are done on horse back.

Read More

Speelarea / Play area


Hier kan almal lekker speel en hulself geniet. Aparte buite speelarea vir babas en peuters ook beskikbaar.

Everybody can play together and enjoy themselves. Seperate play areas are available for babies and toddlers.

Read More

Klaskamers / Classrooms

 

Kinders ingedeel volgens ouderdomme en vermoe om optimale leer en ontwikkeling in die klaskamer te verseker.

Children are divided into classes according to age and ability to ensure optimal learning and development in the classroom.

Read More