About Us

Blingual Nursery school in Kemptonpark and Edleen,

Tweetalige Kleuterskool in Kemptonpark. Eienaars is ‘n afgetrede Professor in Opvoedkunde, ‘n Arbeidsterapeut en ‘n besigheidsman. Individuele aandag, klein klassies en stimulasie word voorsien volgens u kind se unieke behoeftes.

Owners are a retired professor in Education, an Occupational Therapist and a businessman. Individual attention, small classes and stimulation given according to your child’s unique needs.

Onderwysers doen Noodhulp en Brandbestryding / Teachers doing First Aid and Fire Fighting

Een keer ‘n jaar doen ons onderwysers ‘n Unisa werkswinkel / Once a year our teacher do an Unisa work shop